Opendeurdag Landbouwtestruimte Graines de Paysans
Het project Boeren Bruxsel Paysans had tot doel de plaatselijke voedselproductie en -verwerking te vergemakkelijken en te verhogen met behulp van ecologische productiemethodes, ten bate van de Brusselse consument. #EUinmyRegion

Opendeurdag Landbouwtestruimte Graines de Paysans

In mei en juni 2023 is het Europe in my Region, de gelegenheid om de door het EFRO gesteunde projecten in Hoofdstedelijk Gewest Brussel te ontdekken en te bezoeken.

Het project wou die laatsten toegang geven tot kwaliteitsvolle voeding via korte ketens, wou hen sensibiliseren voor duurzame landbouw in al zijn vormen en streefde ernaar hen te laten deelnemen aan het plaatselijke voedingsgebeuren.

De bedoeling was een herhaalbaar proefproject te verwezenlijken dat de hele duurzame voedingssector omvat, van de productie tot het verbruik. Dit proefproject vestigde zich aan de rand van het gewest, voornamelijk in Anderlecht (Neerpede en Vogelenzang). Momenteel zit het project er bijna op, investeringen in gebouwen niet te na gesproken.  De uitgetrokken geldmiddelen voor methodologische en technologische ondersteuning van de projectdragers, opleidingen, het ter beschikking stellen van infrastructuur en terreinen, de ontwikkeling van korte verwerkings- en verkoopketens, sensibiliseringsacties en networking zijn momenteel opgebruikt. De bijdrage van EFRO bedraagt 5,8 miljoen euro, waarvan 50% afkomstig is van Europa en 50% van het Brussels gewest, over een totaal budget van 6,9 miljoen euro.

BoerenBruxselPaysans heeft zijn actieradius bewust beperkt tot teelt in volle grond en laat niet-grondgebonden landbouw aan anderen over.
De EFRO-fondsen van het BHG dekten investeringsuitgaven (renovatie van boerderijen, aankoop van machines en materiaal) en werkingskosten die verdeeld werden over verschillende projectactoren.

De partners zijn: Leefmilieu Brussel, Le Début des Haricots asbl, Terre-en-vue asbl, vzw Groen en blauw huis, Crédal asbl en de gemeente Anderlecht.

De testruimte zal open zijn om u te onthalen en het bezoek te begeleiden. U kan er uw lokale groenten inkopen maar ook dranken en hapjes.

www.boerenbruxselpaysans.be

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!
Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.