Een pauze en een gratis koffie bij Foresto
Het project Foresthoreca vindt onderdak in DIVERCITY, een groter complex met diverse voorzieningen dat uit twee gebouwen bestaat aan weerszijden van de Luttrebruglaan.
#EUinmyRegion

Een pauze en een gratis koffie bij Foresto

In mei en juni 2023 is het Europe in my Region, de gelegenheid om de door het EFRO gesteunde projecten in Hoofdstedelijk Gewest Brussel te ontdekken en te bezoeken.

Het bevat een Franstalige crèche met 36 plaatsen, een dagcentrum voor ouderen, een opleidingscentrum voor de horeca met een bijhorend restaurant(Foresto) en tegenover het hoofdgebouw een lokale antenne van het jeugdhuis. Het geheel ligt naast een park.

Deze kwaliteitsvolle buurtvoorzieningen richten zich tot uiteenlopende bevolkingsgroepen met als ambitie om van deze nieuwe ruimte een plaats te maken waar jong en oud, leerlingen en professionals, werkenden en niet-werkenden elkaar kunnen ontmoeten.

Dit project zag het licht dankzij de financiële steun van het gewest, de gemeente Vorst, de CoCoF, Beliris en het EFRO.
Met de EFRO-bijdrage konden een groot gedeelte van het horeca-opleidingscentrum, het bijhorende restaurant, de voedingswinkel en de woning van de conciërge van het DIVERCITY-complex worden gefinancierd.
De bijdrage van het EFRO bedraagt 2,4 miljoen euro, waarvan 50% afkomstig is van Europa en 50% van het gewest.

RESERVATIE, MEER INFO
Vrije toegang. Het restaurant is open van 12.00 tot 14.00 uur (van dinsdag tot vrijdag).
Meer info: http://foret-asbl.be/

Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest investeren in onze toekomst!

Samen en dankzij het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) voeren Europa en het Gewest talrijke projecten uit ten voordele van de Brusselaars.